Dr. Didem Gündüz

Baso Nedir? Baso Yüksekliği – Düşüklüğü Ne Anlama Gelir?

Bu yazımızda size Bazofil diğer adıyla Baso nedir, yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir bahsedeceğiz. Öncelikle bilmemiz gereken kanımızda 5 çeşit akyuvar bulunuyor. Bunlar, Nötrofil, Lenfosit, Eozinofil, Monosit ve Bazofil’dir. Yani Baso da bir akyuvardır. Ayrıca tam kan sayımında ortaya çıkan Baso kan tahlili sonucu lökosit yani akyuvar hücrelerini gösteren en önemli parametrelerden biridir. Akyuvarlar ise vücudumuza zararlı olabilecek yabancı maddelere karşı bağışıklık sistemimizin bir koruyucu elemanı olarak yer alıyor.

Baso Değeri Kaç Olmalıdır?

Bazofiller kandaki akyuvar hücrelerinin %0.4 – %1’ini oluştururlar. Tam sayıları bir mikrolitrede 200 hücreden azdır. Dolayısıyla Baso kan değeri kaç olmalı diye soracak olursanız 200 hücreden az olmalıdır. Bir mikrolitrede 2.000 üzerinde bazofil bulunması ciddi bir sorun olduğunu gösterebilir. Bazofil miktarı normal kan sayımında hiç görülmez veya az görülürler. Periferik yayma testi gibi mikroskobik inceleme yöntemleri neticesinde görülüp sonuç alınabilir.

Bazofillerin Özellikleri Neler?

Bazofil nedir
Bazofil Nedir? Özellikleri Neler?
 1. Alerjik reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan vücut bileşenidir.
 2. Yabancı bir cisim ve canlı ile karşı karşıya gelmesi durumunda o bölgede iltihap toplanmasını sağlayarak bu iltihapla vücudun zararlı maddelerden kurtulması için bir atak yapar.
 3. Histamin içermesinden dolayı kanın dokulara daha hızlı akmasını sağlar.
 4. Virüsler ve parazitlerle mücadele ederler.
 5. Kemik iliğinde üretilmektedirler.

Baso Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Anlama Geliyor?

Kanser gibi durumlarda, veya vücutta iltihabik bir hastalık meydana geldiğinde baso değerinin yükselmesine denir. Mikrolitrede 2.000 den fazla bazofil hücrelerinin görülmesidir.

Baso (Bazofil) Yüksekliği Hangi Durumlarda Görülür?

 • Virüs kaynaklı iltihaplar; virüslerin neden olduğu suçiçeği, bronşit, soğuk algınlığı, zatürre gibi hastalıklarda yükselebilmektedir.
 • Hemolitik anemi, yıkımlı kansız olarak bilinir. Bu hastalıklarda alyuvarlar olgunlaşmadan yok edilir. Kaybedilen alyuvarların yerini kemik iliği dolduramaz. Bunun sonucunda görülebilen hemolitik anemi değer yüksekliğine neden olur. Bunlar bağışıklık sistemi sorunları, genetik faktörler, bulaşıcı hastalıklar, vücudun bazı ilaçlara ve kan nakillerine direnç göstermesidir.
 • Hondgin hastalığı (Hondgin Lenfoma) bağışıklık sisteminde yer alan lenf sisteminde görülen en yaygın kanser türlerinin ikisinden biridir. Bu hastalık nüksettikçe bağışıklık sisteminin savunma gücü kırılır ve değer yükselir.
 • Bazı kemik iliği bozuklukları görülebilir. Bunlara Süreğen miyeloid kansızlık, Polisitemi vera ve Miyelofibroz gibi Miyeloploriferatif hastalıklar
 • Alerjik reaksiyonlar, zararlı canlılar veya genetik yapıdan dolayı bazı iltihaplı hastalıklar
 • Salgı bezlerinin çalışamaması kan hücreleri yüksekliğine neden olabilmektedir. Örneğin; tiroid bezlerinin görevini iyi yapamaması, östrojen hormonunun yükselmesi gibi.
 • Kene gibi büyük parazitleri kişiyi ısırması değeri yükseltebilmektedir.
baso yüksekliği ve düşüklüğü
Baso değerleri kaç olmalı?

Baso Düşüklüğü Hangi Durumlarda Görülür?

Kan testi sonucunda mikrolitrede 20 den daha az baso hücrelerinin görülmesidir. Bu durum hastalık belirtisi olabilmektedir.

Baso düşüklüğünün belirtileri aşağıda nedenlerden dolayı görülmektedir.

 • Yaşanılan stres bağışıklık sistemine verdiği zararlar.
 • Hipersensitivite reaksiyonu, aşırı duyarlılık tepkisi olarak nitelendirilen hastalığın bazı türleri bazofil düşüklüğüne neden olabilmektedir. Genetik yatkınlık olarak da meydana gelebilir.
 • Bazı kanser hastalıkları.
 • Hamilelik dönemlerinde düşüş görülebilir.
 • Akut enfeksiyon sonuçlarında düşebilir.
 • Kortizon ilaç kullanımlarında ve ciddi alerjik durumlarında değer düşerek bağışıklık sistemimizi etkileyebilir.
 • Ürtiker, Anafilaksi ve ilaca bağlı olarak aşırı duyarlılıkta gerçekleşen reaksiyonlarda değer düşebilmektedir.
 • Glukokortikoidlerin yükselmesi ile birlikte bazofil değeri düşüklüğü meydana gelmektedir.
 • Hipertireoidi (Tiroid bezlerinin aşırı çalışması) ile düşebilmektedir.
 • Yumurtlama dönemlerinde düşüş meydana gelebilmektedir.
 • Genetik olarak kanda bazofil miktarının az bulunmasına da sebep olabilmektedir.

Baso Yüksekliği ve Düşüklüğü Nasıl Normale Döner?

tedavisi için mutlaka bir dahiliye doktoruna başvurmamız gerekir. Yukarıda belirtilen birçok sebep baso değerini yükseltir yada düşürür. Yapılan testlerde yüksek ve düşük değerler görüldüğünde tedavisi için doktorunuz durumun neden kaynaklandığını tespit edip gerekli tedavi sürecini başlatacaktır.

Bazofil ile İlgili Yapılan Araştırmalar

Yapılan birkaç çalışmada bazofilin koroner arter hastalığı üzerinde etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Statin tedavisi ile bazofil düzeyini azaltıp arteriyel sertliğin azaldığı gösterilmiştir. Yine bazofilden salınan histamin ile ateroskleroz arasında ilişki olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Bu yüzden bazofil ile Koroner yavaş akımı (KYA) arasındaki ilişki incelenmiştir.

KYA’lı hastalarda kontrol grubuna kıyasla anlamlı oranda yüksek olduğunu göstermiştir. KYA’ın patofizyolojisi tam olarak anlaşılmaktadır. Fakat trombosit fonksiyon bozukluğu, oksidatif stres, vaskülitler, inflamasyon, endotel disfonksiyonu ve ateroskleroz yakın ilişkiye sahip durumlardır.Bazofiller dolaşımda önemli immünomodulatör özelliğe sahip en düşük orandaki hücrelerdir. Birkaç çalışmada bazofillerin koroner arter hastalığı üzerinde etkisi olduğu görülmektedir.

baso değerleri
Bazofiller hakkında yapılan araştırmalar.

Bulgu olarak iki grup arasında ortalama trombosit hacmi ve trombosit sayısı arasında anlamlı bir fark olmadığı anlaşıldı. Fakat hasta grubunda bazofil miktarı kontrol grubundan daha yüksek olduğu görüldü. Ek olarak bazofil sayısı ve TİMİ çerçeve sayısı arasında zayıf bir korelasyon tespit edildi.

Ayrıca KYA’ya sahip koroner arter sayısı ile bazofil sayısı arasında korelasyon tespit edilemedi. Sonuç olarak, KYA’lı hastalar yüksek kan bazofil düzeyine sahip olduğu gözlenmiştir. Ve bu yükseklik KYA’ın patogenezinde rol oynayabilir. Kandaki yüksek bazofil düzeyi KYA’ın varlığına işaret edebilir.

Bazofil Nedir? Bazofil Düşüklüğü, Yüksekliği ve Normal Değeri tecrübelerinizi yorum ile bize ve ziyaretçilerimize aktarabilir yada sayfamızı sosyal medyada paylaşarak destek olabilirsiniz.

YouTube video
Bazofil (Baso) Düşüklüğü ve Yüksekliği Neden Olur?

Kaynakça:

 1. https://www.webmd.com/a-to-z-guides/what-are-basophils
 2. https://my.clevelandclinic.org/health/body/23256-basophils
 3. https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/basophil
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3311041/
Photo of author
1984 doğumlu Dr. Didem Gündüz öğrenimini Tıp Fakültesinde tamamladı. İç hastalıkları alanında uzmanlaştıktan sonra dermatoloji bölümünde yüksek öğrenimini tamamladı. Didem uzun yıllar çeşitli devlet hastanelerinde görev aldı ve şu an özel bir klinikte hastalarına hizmet veriyor.

Şunları da beğenebilirsiniz

Yorum yapın